KİŞİSEL BLOG

Kadınların izinsiz fotoğraf çekimi

Uzaktan çalışma uygulamasına son veren kurumlardaki çalışanların ofise dönüş dönemiyle ilgili bir araştırma yapıldı. 3 binden fazla katılımcı ile gerçekleştirilen araştırma, haziran ayı itibariyle haftanın her günü ve belli günlerinde zorunlu olarak ofiste çalışma düzenine geçiş yapacağını ifade eden kişilerin bu süreçle ilgili düşünceleri ortaya çıktı.

 

Vaka sayılarının azalmasıyla ve kısıtlamaların büyük oranda ortadan kalkmasıyla birlikte bazı şirketler haftanın beş günü iş yerinde çalışmayı zorunlu tutarken bazı şirketler hibrit sistem olarak adlandırılan esnek çalışma modelini uygulayarak kademeli bir ofise dönüş planı yapıyor.

 

Üç çalışandan biri ofise dönüşün psikolojisine iyi geleceğini düşünüyor

Araştırmaya katılan kişilerin yüzde 34,3’ü ofise dönüş sürecinde ruhsal sağlıklarının olumlu yönde etkileneceğini, yüzde 18,2’si bu sürecin kendilerini mental olarak olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Ofise dönüş sürecinin ruhsal sağlıkları açısından iyi olacağını düşünen katılımcıların yüzde 67,9’u günlerini daha hareketli ve aktif geçirecekleri için ruhsal sağlıklarının iyiye gideceğini düşünürken; yüzde 15,6’sı ofise dönüş sürecinde evdeki gibi sürekli kapalı ortamda kalmayacakları için kendilerini daha iyi hissedeceklerini ifade ediyor. Çalışanların yüzde 9,8’i ise, evden çalışmanın sebep olduğu yalnızlıklarının sona erecek olması sayesinde ruhsal sağlık durumlarının daha iyi olacağına inanıyor.

 

Ofise dönüşe teşvik için ücret artışı talep ettiler

Ofise dönüş sürecinde ruhsal sağlığının olumsuz yönde etkileneceğini düşünen çalışanlara bu sürecin kendileri için nasıl kolaylaştırılabileceği sorulduğunda, katılımcıların yarısından fazlası bu süreçte prim veya ücret artışı gibi maddi desteklerle teşvik edilmek istediklerini ifade ediyor. Yüzde 30’u ise bu süreçte işverenlerinin kendilerine karşı daha hoşgörülü ve esnek davranmasını istediklerini söylüyor. Kurum içi eğlenceli sosyal aktiviteler ve psikolog danışmanlığı destekleri de çalışanlar için ofise dönme sürecini kolaylaştıracak teşvik edici alternatifler olarak görülüyor.

 

Ofise dönüşün çalışanlar için en cazip tarafı fiziksel aktivite

Ofise dönüş sürecinin çalışanların bedensel sağlığı ile ilişkisini de araştıran ankete göre, katılımcıların yüzde 34,7’si ofise dönüş sürecinde bedensel sağlığının olumlu yönde etkileneceğini düşüyor. Bu kişilerin yüzde 49,9’u sağlıklarının daha iyi olma nedeni olarak gün içindeki fiziksel aktivitelerinin artacak olmasını öne sürüyor.

Ofise dönüş sürecinde bedensel sağlığının olumsuz yönde etkileneceğini düşünen yüzde 18,9’luk grupta yer alan kişilerin yüzde 53,3’ü bu durumun sebebinin trafikte geçireceği sürede yorulacak olmasına, yüzde 17,9’u evdeki sağlıklı beslenme düzeninin bozulacak olmasına, yüzde 15,6’sı ise sabahları daha erken uyanmak zorunda kalmasına bağlıyor. Katılımcıların yüzde 13,1’i ise iş yerindeki fiziksel ortamın kendileri için uygun olmadığını düşünerek bu sürecin bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyeceğini öngörüyor.

 

İki kişiden biri “Çalıştığım mekân iş performansımı etkilemiyor” diyor

Çalışanların uzaktan çalışma ve geleneksel anlamda iş yerinde çalışma modellerinin verimlilikle ilişkisi hakkındaki düşüncelerini de araştıran Çalışan Gözüyle Ofise Dönüş Araştırması’na göre, katılımcıların yüzde 55'i evde veya ofiste çalışıyor olmanın iş performansları üzerinde etkili olmayacağını, yüzde 29’u ise ofiste çalışmanın daha verimli olacağını ifade ediyor. Ofiste çalışmanın iş performansını düşüreceğini öngören kullanıcıların oranı ise yüzde 16.  

Evden çalışmaktan sıkıldık!