KİŞİSEL BLOG

Kadınların izinsiz fotoğraf çekimi

İnternet arama sonuçlarında kendiniz ile ilgili çıkan haber, fotoğraf, video, bilgi vb. gibi verilerin internet arama sonuçlarında yer almamasını isteme hakkınız olduğunu biliyor muydunuz?

 

Günümüz internet çağında, her türlü veri kayıt altına alınabiliyor ve bir kere kayıt altına alındıktan sonra hızlı ve geniş paylaşım ağı sebebiyle ortadan kaldırılması oldukça güç hale geliyor.  İnternet arama sonuçlarında yer alan bilgileriniz sebebi ile uğradığınız zararı kanıtlayabildiğiniz ve bu verilere kamunun ulaşmasında herhangi bir yararın bulunmadığını ispatlayabildiğiniz takdirde “Unutulma Hakkı” talep edebilirsiniz.

İnternetin hayatımızın her alanına hızlı bir şekilde girmesi, her türlü verinin saniyeler içerisinde kullanıcılara erişilebilir olması ve bir verinin yıllarca saklanabilmesi karşısında “unutulmak” yargı kararıyla da kabul edilen bir hak olarak gündeme geldi. Peki yasal olarak ‘Unutulma Hakkı’ şeklinde ifade edilen bu hak nedir, hangi koşullarda talep edilebilir ve bu hakkı elde etmek için ne yapmanız gerekir? Avukat Tarık Güleryüz, bireyin yaşamını özgürce sürdürmesi adına oldukça önem arz eden ‘Unutulma Hakkı’ konusunda yol gösterici bilgiler verdi.

 

Unutulma Hakkı: “Hayata temiz bir sayfa açmak gibi”

Unutulma Hakkı’nın, “Bireyin geçmişte hukuka uygun olarak yayılmış ve doğru nitelikteki bilgilerinin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılmasını ya da gündeme getirilmemesini talep edebilmesi” olarak tanımlandığını ifade ederek, “Unutulma hakkı, kişilik hakkı değerlerinin bir uzantısıdır ve özel yaşamın korunması, gizliliği ve kişinin onuru gibi kavramlarla yakından ilişkilidir. Bireyin hayatına yeniden başlayabilmesi ve hayatına devam edebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Çünkü bu hak, bireylere yeniden başlama imkânı vermekle toplum vicdanı yönünden önemli bir rol oynamaktadır. Diğer bir ifadeyle temiz bir sayfadan başlama olanağının sunulması, toplumsal bağışlayıcılığı da beraberinde getirmektedir” diye konuştu.

 

Başvuruların %46,2’si olumlu sonuçlanmış

Google’ın yayımladığı rapora göre, 2014-2020 arasında içerik kaldırma taleplerinden %46,2’si olumlu sonuçlandırılmış ve söz konusu içerikler Google’dan kaldırılmıştır. İçerik kaldırma başvurusuna ilişkin formda, ilgili verinin unutulma hakkını hangi yönüyle ihlal ettiğinin ve buna ilişkin sebeplerin açıklanması beklenmektedir. Başvuru sonrasında, kaldırma talebinin uygun olduğu kararına varılırsa ilgili veri, arama sonuçlarından kaldırılacaktır. İçerik kaldırma talebi olumsuz sonuçlandığı takdirde ise, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca öncelikli olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na, sonrasında yargı makamlarına başvurudan oluşan bir koruma mekanizmanın işletilebilmektedir. Ne var ki yargı makamları nezdindeki süreçlerin sonuçlanmasının bir hayli zaman alması karşısında, unutulma hakkı bakımından beklenen korumayı sağlamaya elverişli ve etkin bir mekanizma olduğunu söylemek güçtür. Öte yandan unutulma hakkının uygulanış biçimi, söz konusu verinin ilgili siteden tamamen silinmesini gerektirmeyip farklı mekanizmalarla kişinin unutulma hakkı korunabilmektedir. İfade ve basın özgürlüğü ile unutulma hakkı arasındaki denge gözetilerek, anonimleştirme, deindeksleme veya içerik kısıtlamaları gibi mekanizmalar geliştirilmiştir.

İnternet arama sonuçlarından fotoğraf silinmesi